Startsida Om oss Behandlingar Priser Kontakt


Laserterapi

Med MID-laser tillförs laserljus till celler och vävnad. Behandlingsmetoden kallas laserterapi, fotobiomodulation, biostimulering, LLLT (Low Level Laser Therapy) eller Laser Photo Therapy (LPT). Mekanismen bakom bygger på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna, kortfattat beskrivet är laserbehandling en behandling på cellnivå för att påskynda läkning och minska smärta. Lättast kan man förklara mekanismen som att laser påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen, t.ex. endorfiner och prostaglandiner (som bland annat påverkar smärta).

  Några exempel på vad MID-laser behandling ger:
Stimulering av DNA-, RNA- och albuminsyntes
Ökad cellmetabolism
Ökad genomblödning
Snabbare nybildning av blodkärl
Påverkan på immunförsvaret
Stimulering av collagensyntesen i huden
Ökning av epitelvävnad vid sårläkning
Ökad tensil hudstyrka
Ökad enzymfunktion
Ökad fagocytfunktion
Höjning av aktionspotential hos nervceller
Påverkan på endorfinsyntesen
Ökad serotoninutsöndring i urinen
Ökning av prostaglandinerna E och F

Det är inte alltid en stimulerande effekt erhålles. Lasern kan ge både en stimulerande och en hämmande effekt beroende på vad som är orsaken till besväret, lättast uttryckt har lasern en ”normaliserande effekt”. Laserbehandling kan, utförd på rätt sätt, sätta igång läkningsprocesser och innebär därför främst en hjälp till självhjälp. Mekanismen bygger alltså inte på någon värmeutveckling som hos de kirurgiska lasrarna. Solljus eller lampljus ger inte upphov till samma typ av reaktioner. För en schematisk översyn om vad som bl a händer vid laserbehanling se bilden nedan. Klinisk och experimentell erfarenhet visar att laserbehandling har störst effekt på vävnader/organ som uppvisar ett allmänt försämrat tillstånd, t.ex. hos patienter om besväras av inflammatorisk smärta eller skada i en vävnad. Ett sår hos en ung frisk person läker ungefär lika fort med som utan laserbehandling, men ett svårläkt bensår hos en person med dålig blodcirkulation och eventuellt nedsatt immunförsvar kan fås att läka mycket snabbare efter laserbehandling.
Svensk klassisk massage
Massagens primära effekter
Fibromassage
Laserterapi
Hårmineralanalys
Frekvensanalys med mätmetoden QRmA
Ansiktsbehandling
Osteopati
Kostrådgivning
Vaxning
Permanent Hårreduktion